Öğr. Gör. ÜMMÜHAN KALAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ÜMMÜHAN KALAY

T: (0282) 250 3554

M ukalay@nku.edu.tr

W ukalay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi
Ana Bilim Dalı:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yüksek Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YÖNETİM-ORGANİZASYON) (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2018
Tez: Bist Sanayi İşletmelerinde Maliyet Yönetim Sistemlerinin İşletme Karlılığına Etkisi (2018)
Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR.
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez:
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
2013-
Öğr. Gör. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
2002-2013
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖNDER Ş., KALAY Ü., BİST İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNDEMALİYET YÖNETİM SİSTEMLERİNİNİŞLETME KARLILIĞINA ETKİSİ, ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt 2, ss. 91-100, 2017.
Özgün Makale Academic Resource Index Erişim Linki